Máy xét nghiệm huyết học 20 thông số Mythic 18

1. Model: MythicTM 18
2. Hãng sản xuất: Orphee – Thụy Sĩ
3. Nước sản xuất: Đức
4. CO: Đức
5. CFS: Thụy Sĩ