Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Spin800

1. Model: Spin800
2. Hãng chủ sở hữu: Spinreact-Tây Ban Nha
3. Hãng sản xuất: Mindray
4. CFS: Tây Ban Nha

Danh mục: Từ khóa: