Máy xét nghiệm lắng máu Test1 2.0

  • Model : Test1 2.0
  • Hãng sản xuất : Alifax S.r.l
  • Nước sản xuất : Italia
  • CFS : Italia