Máy xét nghiệm huyết học SPINCELL 5PLUS

  • Model : SPINCELL 5PLUS
  • Hãng sản xuất : SPINREACT
  • Nước sản xuất : Tây Ban Nha
  • CFS : Tây Ban Nha
  • Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485:2016