Máy xét nghiệm lắng máu Jo Plus

  • Model : Jo-Plus
  • Hãng sản xuất : Alifax S.r.l
  • Nước sản xuất : Italia
  • CFS : Italia