Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Spin 360E

1. Model: Spin 360E
2. Hãng chủ sở hữu: Spinreact-Tây Ban Nha
3. Hãng sản xuất: Mindray
4. CFS: Tây Ban Nha