Hóa chất xét nghiệm huyết học Sysmex – KX21

  • 1. Model: HÓA CHẤT HUYẾT HỌC SYSMEX (CHẠY CHO DÒNG MÁY SYSMEX KX-21/XT/XS/XP)
  • 2. Hãng sản xuất: SYSMEX
  • 3. Nước sản xuất: Nhật
  • 4. CO: 
  • 5. CFS: