Máy xét nghiệm lắng máu Roller 20 PN

  • Model : ROLLER 20-PN
  • Hãng sản xuất : Alifax S.r.l
  • Nước sản xuất : Italia
  • CFS : Italia