Máy xét nghiệm điện giải SMARTLYTE® PLUS

1. Model: SmartLyte® Plus
2. Hãng sản xuất: Diamond Diagnostics
3. Nước sản xuất: Hoa Kỳ
4. CO: Hoa Kỳ
5. CFS: FDA

Danh mục: