Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AS-600

1. Model: AS-600
2. Hãng chủ sở hữu: Bioelab
3. Hãng sản xuất: Bioelab
4. CFS: Trung Quốc