Máy xét nghiệm HbA1c tự động Laffinite II

1. Model: Laffinite
2. Hãng sản xuất: Aehealth Ltd
3. Nước sản xuất: Anh
4. CO: Anh
5. CFS: Đức