Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Spin640 Plus

1. Model: Spin640 Plus
2. Hãng chủ sở hữu: Spinreact-Tây Ban Nha
3. Hãng sản xuất: Mindray
4. CFS: Tây Ban Nha