Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AS-280

1. Model: AS-280
2. Hãng sản xuất: BIOELAB
3. Nước sản xuất: Trung Quốc
4. CO: Trung Quốc
5. CFS: Trung Quốc