Hóa chất sinh hóa – Spinreact

Mục lục

    I. GIỚI THIỆU

Hóa chất sinh hóa Spinreact được sản xuất tại Khu công nghiệp Girona, Barcelona của Tây Ban Nha. Sản phẩm được cấp chứng chỉ C/E và FDA, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Sản phẩm đang được bán tại gần 100 quốc gia trên thế giới.

Hóa chất sinh hóa Spinreact được sản xuất tại Tây Ban Nha. Sản phẩm được cấp chứng chỉ C/E và FDA, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Sản phẩm đang được bán tại gần 100 quốc gia trên thế giới.

Hóa chất sinh hóa Spinreact được cung cấp với nhiều đóng góp khác nhau phù hợp cho nhu cầu của từng phòng xét nghiệm. Một số hóa chất sinh hóa cơ bản gồm: Albumin, Bilirubin total & direct, Bilirubin total, Bilirubin direct, Bilirubin total direct, Creatinine, Glucose, Total protein, Urea uv, Alkaline phosphatase, Amylase, Cholinesterase, Ck-nac/ck-mb, Got/ast, Gpt/alt, Gamma gt, Hbdh, Ldh

   II. CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN VÀ PHỤ KIỆN KÈM THEO (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và xuất – nhập khẩu)

   III. Thông số kỹ thuật, tính năng và đặc điểm

Hóa chất sinh hóa Spinreact được cung cấp với nhiều đóng góp khác nhau phù hợp cho nhu cầu của từng phòng xét nghiệm. Một số hóa chất sinh hóa cơ bản gồm:

STT

Chủng loại

Quy cách

1

Albumin

 R 2x250ml, Cal 1x5ml

R 1x1000ml, Cal 1x5ml

R: 2x50ml, Cal 1x2ml

R: 10x35ml

R: 6x30ml

R: 6x40ml

R; 6x60ml

R: 10x25ml

2

ACID SOLUTION

2 x 500 mL

3

ALKALINE SOLUTION

2 x 500 mL

4

ALP-LQ

41240:1x60ml/1x15ml

41242: 1x240ml/1x60ml

41243: 1x480ml/1x120ml

TK41233: 10x25ml/10x7ml

MI41233: 5x25ml/1x32ml

MX41233: 4x40ml/2x20ml

SP41233: 10x20ml/10x5ml

5

Ammonia

1101040: R1a: 8 -> 5ml, R1b: 1x60ml, R2: 1x1ml, Cal: 1×5.5ml

6

Amylase -LQ

Ref: 41201: 2x20ml

Ref: 41202: 2x60ml

Ref: TK41201: 10x35ml

Ref: MI41201: 6x30ml

Ref: MD41201: 6x40ml

Ref: SP41201: 10x25ml

7

ASO LATEX. Slide agglutination. 100 Tests

8

ASO LATEX. Slide agglutination. 200 Tests

9

ASO LATEX. Slide agglutination. 50 Tests

10

ASO TURBI

1107110: R1. Diluent: 1x40ml R2. Latex:1x10ml ASO-CAL:1x1ml

1107110L: R1. Diluent: 1x200ml R2. Latex :1x50ml ASO-CAL:1x1ml

TK1107010: R1. Diluent: 2x24ml R2. Latex: 1x12ml ASO-CAL:lx1ml

MI1107010: R1. Diluent: 2x30ml R2. Latex:1x15ml ASO-CAL:1x1ml

MD1107110: R1. Diluent: 2x40ml R2. Latex:1x20ml ASO-CAL:1x1ml

MX1107110: R1. Diluent: 2x40ml R2. Latex:1x20ml ASO-CAL:1x1ml

SP1107010: R1. Diluent: 2x20ml R2. Latex:2x5ml ASO-CAL :1x1ml

11

ASO/CRP/RF CONTROL. High Level

4x1ml

12

ASO/CRP/RF CONTROL. Low Level

4x1ml

13

Bilirubin Direct DMSO

2x150ml/1x10ml

14

Bilirubin T&D DMSO

R 1 (D): 1 x 150 mL R 2 (T): 1 x 150 mL R 3: 1 x 10 mL

15

Bilirubin T&D Jendrassik

R1: 1 x 60 mL R2: 1 x 10 mL R3: 1 x 150 mL

16

CALCIUM -A III

TK1001065: 10x35ml

MI1001065: 6x30ml

MD1001065: 6x40ml

MX1001065: 6x20ml

SP1001065: 10x25ml

17

CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color

R: 3x50ml Cal: 1x5ml

18

Calcium -oC v/v. o-Cresolphtalein

1001061: R1:1x150ml R2: 1x150ml Cal: 1x5ml

1001062: R1:1x50ml R2: 1x50ml Cal 1x5ml

19

CHLORIDE

1001360: R: 2 x 150 mL, CAL: 1 x 5 mL

TK1001360: R:10 x 35 mL

MI1001360: R: 6 x 30 mL

MD1001360: R: 6 x 40 mL

MX1001360: R: 6 x 20 mL

SP1001360: R: 10 x 25 mL

20

Cholesterol

1001090: R1: 10x50ml, R2: 10 ->50ml, CAL: 1x5ml

1001091: R1: 10x20ml, R2: 10 ->20ml, CAL: 1x5ml

1001092: R1: 4x125ml, R2: 4 ->125ml, CAL: 1x5ml

1001093: R1: 4x250ml, R2: 4 ->250ml, CAL: 1x5ml

21

Cholesterol -LQ

41020:R:2x50mL,CAL:1x2mL

41022:R:2x100mL,CAL:1x2mL

41021:R:2x250mL,CAL:1x5mL

41019:R:1x1000mL,CAL:1x5mL/-

TK41021:R:10x35mL

MI41021:R:6x30mL

41021:R:6x40mL/-

41021:R:6x60mL

SP41021:R:10x25mL

22

CK-MB

1001054: R1: 6 x 2,5 mL, R2: 6 -> 2,5 mL

1001055: R1: 19 x 2,5 mL, R2: 19 -> 2,5 mL, CONTROL:1 x 2 mL

23

CK-MB -LQ

41254:R1:1x60mLR2:1x15mL

TK41254:R1:10x25mL,R2:10x7mL

TK41255:R1:2x25mL,R2:2x7mL

MI41254:R1:5x25mLR2:1x32mL

MD41254:R1:4x40mLR2:2x20mL

SP41254:R1:10x20mLR2:10x5mL

24

CK-MB-LQ Anti CK-M

R1: 4 x 40 mL R2: 2 x 20 mL

25

CK-NAC

R1: 20 x 2,5 mL, R2: 20 -> 2,5 mL

26

CK-NAC -LQ

41250 R1:1x60mL R2:1x15mL

TK41250: R1:10x25mL, R2:10x7mL

TK41251: R1:2x25mL, R2:2x7mL

MI41250:R1:5x25mL, R2:1x32mL

MD41250: R1:4x40mL R2:2x20mL

SP41250: R1:10x20mL R2:10x5mL

27

CK-NAC-LQ Kinetic-UV

R1: 4 x 40 mL R2: 2 x 20 mL

28

Control CK-NAC / CK-MB

Level 1: 2 x 2 mL Level 2: 2 x 2 mL

29

Control CK-NAC / CK-MB. Low Level

Level 1: 2 x 2 mL Level 2: 2 x 2 mL

30

Creatinine -J. Jaffé

1001110: R1: 1x50ml, R2: 1x50ml, CAL: 1x2ml.

1001111: R1: 1x150ml, R2: 1x150ml, CAL: 1x5ml.

1001112: R1: 1x1000ml, R2: 1x1000ml, CAL: 1x5ml.

1001113: R1: 2x250ml, R2: 2x250ml, CAL: 1x5ml.

MD1001111: R1: 3x40ml, R2: 3x40ml.

MI1001111: R1: 3x30ml, R2: 3x30ml.

MX1001111: R1: 3x60ml, R2: 3x60ml.

SP1001111: R1: 5x25ml, R2: 5x25ml.

TK1001111: R1: 8x20ml, R2: 12x13ml

31

Creatinine-TR.Enzymatic

1001115: R1: 1 x 30 mL, R2:1 x 10 mL, CAL: 1 x 5 mL

1001117: R1: 1 x 240 mL, R2:1 x 80 mL, CAL: 1 x 5 mL

32

CRP Turbi

R1 Diluent: 2x24ml, R2 Latex: 1x12ml, CRP-CAL: 1x1ml.

33

CRP Turbi Turbilatex

R1 Diluent: 2x40ml, R2 Latex: 1x20ml, CRP CAL: 1x1ml

34

CRP Ultra

43134: R1 Diluent: 1x40ml, R2 Latex: 1x10ml, CRP-CAL: 1x2ml.

MD43134: R1 Diluent: 2x40ml, R2 Latex: 1x20ml, CRP-CAL: 1x2ml.

35

CRP Ultra Cal

1x2ml

36

CRP Ultra Control

1x2ml

37

CRP Ultra Turbilatex

R1 Diluent: 2x40ml, R2 Latex: 1x20ml, CRP-CAL: 1x2ml.

38

Direct Bilirubin DPD

1001047: R1: 1x240ml; R2: 1x60ml.

MD1001047: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml.

MI1001047: R1: 5x25ml; R2: 1x32ml.

MX1001047: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml.

SP1001047: R1: 10x20ml; R2: 10x5ml.

TK1001047: R1: 10x25ml; R2: 10x7ml

39

Direct HbA1c

43100: R1: 1x30ml; R2: 1x10ml; R3: 1x125ml.

43101: R1: 1x90ml; R2: 1x30ml; R3: 3x125ml

40

Direct HbA1c Cal

4×0.5ml.

41

Direct HbA1c Control

HbA1c level 1: 2×0.5ml; HbA1c level 2: 2×0.5ml

42

Ferritin Turbi

MI1107040: R1: 2x30ml; R2: 1x15ml; FERR-CAL: 1x3ml.

SP1107040: R1: 2x20ml; R2: 2x5ml; FERR-CAL: 1x3ml.

TK1007040: R1: 2x24ml; R2: 1x12ml; FERR-CAL: 1x3ml.

43

G-6-PDH

MI1107040: R1: 2x30ml; R2: 1x15ml; FERR-CAL: 1x3ml.

SP1107040: R1: 2x20ml; R2: 2x5ml; FERR-CAL: 1x3ml.

TK1007040: R1: 2x24ml; R2: 1x12ml; FERR-CAL: 1x3ml.

44

g-GT

1001185: R1: 20x2ml; R2: 20 →2ml.

1001186: R1: 1x150ml; R2: 10→15ml.

1001187: R1: 10x50ml; R2: 10→50ml

45

g-GT -LQ

41290: R1: 1x60ml; R2: 1x15ml.

41292: R1: 1x240ml; R2: 1x60ml.

41293: R1: 1x480ml; R2: 1x120ml.

MD41288: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml.

MI41288: R1: 5x25ml; R2: 1x32ml.

MX41288: R1: 4x40ml; R2:2x20ml.

SP41288: R1: 10x20ml; R2: 10x5ml.

TK41288: R1: 10x25ml; R2: 10x7ml.

46

Glucose

1001190: R1: 4x125ml; R2: 4→125ml; CAL: 1x5ml.

1001191: R1: 4x250ml; R2: 4→250ml; CAL: 1x5ml.

1001192: R1: 10x50ml; R2: 10→50ml; CAL: 1x5ml.

47

Glucose -LQ

41010: R: 2×50 ml; CAL: 1x2ml.

41012: R: 2x100ml; CAL: 1x2ml.

41011: R: 2x250ml; CAL: 1x5ml.

41013: R: 1x1000ml; CAL: 1x5ml.

MD41011: R: 6x40ml.

MI41011: R: 6x30ml.

MX41011: R: 6x60ml.

SP41011: R: 10x25ml.

TK41011: R: 10x35ml.

48

GOT / AST -LQ

MI41264: R1: 5x25ml; R2: 1x32ml.

SP41264: R1: 10x20ml; R2: 10x5ml.

TK41264: R1: 10x25ml; 10x7ml.

49

GOT / AST -LQ. IFCC

MD41264: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml.

MX41264: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml

50

GOT / AST -LQ. IFCC Enzymatic -UV

41270: R1: 1x60ml; R2: 1x15ml.

41272: R1: 1x240ml; R2: 1x60ml.

41273: R1: 1x480ml; R2: 1x120ml

51

GOT/ AST IFCC. Enzymatic -UV

1001160: R1: 20x2ml; R2: 20→2ml.

1001161: R1: 1x150ml; R2: 10→15ml.

1001162: R1: 10x50ml; R2: 10→50ml

52

GPT / ALT IFCC. Enzymatic – UV

1001170: R1: 20x2ml; R2: 20→2ml.

1001171: R1: 1x150ml; R2: 10→15ml.

1001172: R1: 10x50ml; R2: 10→50ml

53

GPT / ALT -LQ

R1: 10x25ml; R2: 10x7ml.

54

GPT / ALT -LQ. IFCC

MD41274: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml.

MI41274: R1: 5x25ml; R2: 1x32ml.

MX41274: R1: 4x40ml; R2: 2x20ml.

SP41274: R1: 10x20ml; R2: 10x5ml

55

GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV

41280: R1: 1x60ml; R2: 1x15ml.

41282: R1: 1x240ml; R2: 1x60ml.

41283: R1: 1x480ml; R2: 1x120ml.

56

HbA1C-d. Glycated hemoglobin Direct method

R1:1x30ml; R2: 1x10ml; R3: 1x110ml.

57

HDL&LDL Cal

4x1ml.

58

HDLc -D

1001096: R1: 1x60ml; R2: 1x20ml; CAL: 1x1ml.

1001097: R1: 1x30ml; R2: 1x10ml; CAL: 1x1ml.

1001098: R1: 1x240ml; R2: 1x80ml; CAL: 1x1ml.

1001099: R1: 3x240ml; R2: 1x240ml; CAL: 4x1ml.

TK1001096: R1: 10x24ml; R2: 10x8ml.

SP1001096: R1: 10x24ml; R2: 10x8ml; CAL: 1x1ml.

MX1001096: R1: 4x60ml; R2: 2x40ml.

MI1001096: R1: 4x30ml; R2: 2x20ml

59 HDLc -D Direct R1:4x30ml; R2: 2x20ml.
60 IRON -FZ 1001247:R1:4x50ml;R2:4x500mg;R3:2x10ml;CAL: 1x10ml
TK1001247: R1: 9x24ml; R2: 9x500mg; R3: 2x10ml.
MD1001247: R1: 4x30ml; R2: 4x500mg; R3: 1x10ml.
MI1001247: R1: 4x30ml; R2: 4x500mg; R3: 1x10ml.
MX1001247: R1: 3x60ml; R2: 3x500mg; R3: 1x20ml.
SP1001247: R1: 10x25ml; R2: 10x500mg; R3: 3x5ml
61 Lactate R1: 1x50ml; R2: 5→10ml; CAL: 1x5ml.
62 LDH IFCC Kinetic UV R1: 20x3ml; R2: 20→3ml.
63 LDH -LQ MX41214: R1: 4 x 40 mL, R2: 2 x 20 mL
SP41214: R1: 10 x 20 mL, R2: 10 x 5 mL
64 LDH -LQ. IFCC MD41214: R1: 4 x 40 mL, R2: 2 x 20 mL
MI41214: R1: 5 x 25 mL, R2: 1 x 32 mL
TK41214: R1: 10 x 25 mL, R2: 10 x 7 mL
65 LDH -LQ. IFCC Kinetic UV 41220: R1: 1 x 60 mL, R2: 1 x 15 mL
41222: R1: 1 x 240 mL, R2: 1 x 60 mL
66 LDLc -D 41023: R1: 1 x 30 mL, R2: 1 x 10 mL, CAL: 1 x 1 mL
41024: R1: 1 x 60 mL, R2: 1 x 20 mL, CAL: 1 x 1 mL
MD41023: R1: 4 x 30 mL, R2: 2 x 20 mL
MI41023: R1: 4 x 30 mL, R2: 2 x 20 mL
MX41023: R1: 4 x 60 mL, R2: 2 x 40 mL
TK41023: R1: 10 x 24 mL, R2: 10 x 8 mL
SP41023: R1: 10 x 24 mL, R2: 10 x 8 mL, CAL: 1 x 1 mL
SP41024: R1: 2 x 24 mL, R2: 2 x 8 mL, CAL: 1 x 1 mL
67 PCR LATEX Slide agglutination. 100 Tests
68 PCR LATEX Slide agglutination. 200 Tests
69 PCR LATEX Slide agglutination. 50 Tests
70 Potassium LQ R1: 1 x 60 mL, R2: 1 x 15 mL, CAL: 2 x 3 mL
71 Potassium-p. TBP-Na Method R1: 1 x 50 mL, R2: 1 x 50 mL, R3: 1 x 50 mL,CAL: 1 x 3 mL
72 RF LATEX Slide agglutination 200 Tests
73 RF LATEX Slide agglutination 50 Tests
74 RF LATEX Slide agglutination. 100 Tests

75

RF Turbi

1107105:R1.Diluent:1x40mL,R2.Latex:1x10mL,RF-CAL:1x2mL

1107105L:R1.Diluent:1x200mL,R2.Latex:1x50mL,RF-CAL:1x2mL

MD1107105:R1.Diluent:2x40mL,R2.Latex:1x20mL,RF-CAL:1x2mL

MX1107105:R1.Diluent:2x40mL,R2.Latex:1x20mL,RF-CAL:1x2mL

MI1107005:R1.Diluent:2x30mL,R2.Latex:1x15mL,RF-CAL:1x2mL

SP1107005:R1.Diluent:2x20mL,R2.Latex:2x5mL,RF-CAL:1x2mL

TK1107005:R1.Diluent:2x24mL,R2.Latex:1x12mL,RF-CAL:1x2mL

76 RF Turbi Turbilatex
77 Sodium LQ R1: 1 x 60 mL, R2: 1 x 30 mL, CAL: 2 x 3 mL
78 Sodium -p R1: 1 x 60 mL, R2: 1 x 60 mL, CAL: 1 x 2 mL
79 Spintrol “H” Cal. Humano/ Human source 1002011: 10 x 3 mL
1002012: 4 x 3 mL
1002013: 1 x 3 mL
80 Spintrol “H” Normal. Humano/ Human source 4 x 5 mL – 1 x 5 mL
81 Spintrol “H” Patologico. Humano/ Human source 4 x 5 mL – 1 x 5 mL
82 System Solution 1L
83 Total Bilirubin DMSO R1: 2 x 150 mL, R2: 1 x 10 mL
84 Total Bilirubin DPD 1001046: R1: 1 x 240 mL, R2: 1 x 60 mL
MD1001046: R1: 4 x 40 mL, R2: 2 x 20 mL
MI1001046: R1: 5 x 25 mL, R2: 1 x 32 mL
MX1001046: R1: 4 x 40 mL, R2: 2 x 20 mL
SP1001046: R1: 10 x 20 mL, R2: 10 x 5 mL
TK1001046: R1: 10 x 25 mL, R2: 10 x 7 mL
85 Total Proteins 1001290: R: 2 x 50 mL, CAL: 1 x 2 mL
1001291: R: 2 x 250 mL, CAL: 1 x 5 mL
1001292: R: 2 x 1000 mL, CAL: 1 x 5 mL
MI1001291: R: 6 x 30 mL
MD1001291: R: 6 x 40 mL
MX1001291: R: 6 x 60 mL
SP1001291: R: 10 x 25 mL
TK1001291: R: 10 x 35 mL
86 Triglycerides 1001310: R1: 1 x 50 mL, R2: 5 → 10 mL, CAL: 1 x 5 mL
1001311: R1: 10 x 20 mL, R2: 10 → 20 mL, CAL: 1 x 5 mL
1001312: R1: 10 x 50 mL, R2: 10 → 50 mL, CAL: 1 x 5 mL
1001313: R1: 4 x 125 mL, R2: 4 → 125 mL, CAL: 1 x 5 mL
1001314: R1: 4 x 250 mL, R2: 4 → 250 mL, CAL: 1 x 5 mL
87
Triglycerides-LQ
41030: R: 1 x 50 mL, CAL: 1 x 2 mL
41031: R: 2 x 150 mL, CAL: 1 x 5 Ml
41032: R: 1 x 100 mL, CAL: 1 x 2 Ml
41033: R: 1 x 500 mL, CAL: 1 x 5 Ml
41034: R: 1 x 1000 mL, CAL: 1 x 5 mL
MI41031: R: 6 x 30 mL/ – Ref: MD41031: R: 6 x 40 mL
MX41031: R: x 60 mL/ – Ref: TK41031: R: 10 x 35 mL
SP41031: R: 10 x 25 mL
88 Urea -LQ 41040: R1: 1 x 40 mL, R2: 1 x 10 mL, CAL: 1 x 2 mL
41041: R1: 1 x 240 mL, R2: 1 x 60 mL, CAL: 1 x 5 mL
41042: R1: 1 x 100 mL, R2: 1 x 25 mL, CAL: 1 x 5 mL
41043: R1: 1 x 480 mL, R2: 1 x 120 mL, CAL: 1 x 5 mL
MD41041: R1: 1 x 40 mL, R2: 2 x 20ml
MI41041: R1: 5 x 25 mL, R2: 1 x 32 mL
MX41041: R1: 4 x 40mL, R2: 2 x 20 mL
SP41041: R1: 10 x 20 mL, R2: 10 x 5 mL
TK41041: R1: 10 x 25 mL, R2: 10 x 7 mL
89 Urea-37 1001323: R1: 1 x 50 mL, R2: 1 x 50 mL, CAL: 1 x 2 mL
1001325: R1: 1 x 250 mL, R2: 1 x 250 mL, CAL: 1 x 5 mL
1001326: R1: 1 x 100 mL, R2: 1 x 100 mL, CAL: 1 x 2 mL

Nguồn: Hóa chất sinh hóa – Spinreact – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC (hoplucmed.com.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *