KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ 3 BÁO GIÁ, NÚT THẮT KHI ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC THÁO GỠ

Mục lục

Nếu như trước đây khi mua sắm trang thiết bị y tế, các cơ sở y tế đều vướng quy định tham khảo 3 báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau, thì tại Nghị quyết 30 vừa được Chính phủ ban hành đã sửa đổi, cho phép áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu.

Không bắt buộc phải có 3 báo giá tham khảo.

Đối với mua sắm trang thiết bị y tế, theo các bệnh viện khó nhất hiện nay là đơn vị không biết tham khảo thông tin xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế thế nào là đúng. Cụ thể, theo quy định cũ, bắt buộc phải tham khảo 3 báo giá. Trong điều kiện không tham khảo được 3 báo giá và các tài liệu tham khảo theo quy định khác thì không có quy định giao cho chủ đầu tư quyết định xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, cũng quy định tối đa không quá 90 ngày lựa chọn nhà thầu… nên gây khó khăn lớn cho các bệnh viện. Để tháo gỡ ‘nút thắt’ này, tại Nghị quyết 30 do Chính phủ ban hành ngày 4/3 đã sửa đổi cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023, cụ thể:

đấu thầu trang thiết bị

Nếu như trước đây khi mua sắm trang thiết bị y tế, các cơ sở y tế đều vướng quy định tham khảo 3 báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau, thì tại Nghị quyết 30 vừa được Chính

1. Giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị: khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau.

2. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng. Đơn vị tổ chức lấy báo giá để xác định giá gói thầu căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau đây:

– Giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp theo một trong các hình thức là:

Chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế

Chủ đầu tư được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.

Việc xác định giá gói thầu được dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư.

– Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá. Doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của Luật Giá.

– Giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó. Tối đa không quá 120 ngày.

3. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá cho từng phần trong giá gói thầu.

KHÓ KHĂN TRONG ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, MÁY ĐẶT, MÁY MƯỢN… ĐƯỢC THÁO GỠ

Một ngày trước khi Nghị quyết 30 được ban hành, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế nhằm giải quyết các tồn tại, hạn chế bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Những giải pháp Chính phủ đưa ra đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các bệnh viện đang gặp phải trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Chia sẻ với báo ông Đào Xuân Cơ- GĐ BV Bạch Mai bày tỏ vui mừng cho biết. Khi soạn thảo lần này, Chính phủ và Bộ Y tế đã lấy ý kiến các bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có những ý kiến tham gia đóng góp. Nêu rõ những vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh viện. Bởi vậy, Nghị quyết được ban hành rất sát với khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải. Giải quyết được những vấn đề cấp bách.

Nghị quyết 30 đã sửa đổi Nghị quyết 144, kéo dài thời gian và thí điểm máy mượn. Khi các cơ sở y tế trúng thầu hóa chất vật tư để phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh. Cho phép tháo gỡ trong đấu thầu vật tư, khi đồng ý các gói thầu báo giá dưới ba nhà thầu.

đấu thầu trang thiết bị

                                     Khó khăn trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, máy đặt, máy mượn… được tháo gỡ

Đây là những tháo gỡ hết sức cần thiết và kịp thời. Những đề xuất của bệnh viện được thông qua giúp cho công tác đấu thầu, mua sắm thuận lợi hơn. Khi thông quan, đấu thầu thuận lợi thì việc cung ứng thuốc, vật tư hóa chất sẽ thuận lợi.

Nghị quyết 30 còn cho phép các thiết bị cho, tặng biếu, liên doanh liên kết đã hết hợp đồng. Chưa cần phải thực hiện các thủ tục tài sản toàn dân đưa vào sử dụng cho người bệnh.

Ông Cơ cho hay, trang thiết bị y tế là những hạng mục người bệnh và bác sĩ đều cần. Với hướng dẫn này vấn đề về trang thiết bị được giải quyết. Những thiết bị đang hỏng hóc, bệnh viện sẽ nhanh chóng sửa chữa.

Nghị quyết 30/NQ-CP giao Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan. Ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định về những vấn đề này. Các cơ sở khám chữa bệnh đặt nhiều kỳ vọng vào các văn bản hướng dẫn.

Với Nghị định 07, ông Cơ Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhập trang thiết bị. Giao trách nhiệm cho các hãng, công ty phải đảm bảo về chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

Không ít lãnh đạo Bệnh viện tuyến TW cũng bày tỏ vui mừng khi văn bản tháo gỡ. Cập nhật và sửa đổi của Nghị quyết 30 không cần tham khảo ba báo giá của nhà cung cấp. Đáp ứng được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Ông Trần Bình Giang, Gám đốc Bệnh viện Việt Đức cho rằng. Nghị Định 07 và Nghị quyết 30 vừa ban hành giải quyết những vấn đề mà bệnh viện đang gặp.

Bệnh viện Việt Đức nhanh chóng thực hiện theo hướng dẫn để tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải.

Link nguồn: http://benhvienbaichay.vn/news/thoi-su-y-khoa/khong-bat-buoc-phai-co-3-bao-gia-nut-that-khi-dau-thau-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-duoc-thao-go.html

Link Công ty Hợp Lực: https://hoplucmed.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *