Máy xét nghiệm huyết học tự động AerC3

1. Model: AerC-3
2. Hãng sản xuất: Aehealth
3. Nước sản xuất: Anh
4. CO: United Kingdom
5. CFS: Đức