Quy trình và trình tự các bước tổ chức đấu thầu mới nhất 2023

Mục lục

1. Quy trình đấu thầu gồm 5 bước theo quy định của Luật đấu thầu:

Quy trình được hiểu là trình tự, thứ tự, cách thức, thực hiện một hoạt động đã được quy định, mang tính chất bắt buộc. Những hoạt động này bao gồm tất cả dạng thức hoạt động trong đời sống xã hội của con người. Như vậy, trình tự tổ chức đấu thầu là trình tự cách thức được quy định cụ thể, mang tính chất bắt buộc. Những quy định này nhắmđể lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của hợp đồng đấu thầu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *